Техникалық шарттар қосылу процесін ЖАБДЫҚТАУ және беру